Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (27 เม.ย. 2565)  
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประ... (19 เม.ย. 2565)  
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (05 เม.ย. 2565)  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 อบต.กุศกร (04 เม.ย. 2565)
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.กุศกร (04 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง บัญชีรายชื่่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร... (30 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุศก... (29 มี.ค. 2565)
แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 มี.ค. 2565)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต... (16 มี.ค. 2565)
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (01 มี.ค. 2565)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล (01 มี.ค. 2565)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง (01 มี.ค. 2565)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร... (01 มี.ค. 2565)
หลัเกณฑ์และเงื่อนไขการออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการ (01 มี.ค. 2565)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (01 มี.ค. 2565)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุทธรณ์ (01 มี.ค. 2565)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (01 มี.ค. 2565)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษ 2558 (01 มี.ค. 2565)
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน (01 มี.ค. 2565)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (24 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือและบ... (28 เม.ย. 2565)  

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้อง... (27 เม.ย. 2565)  

โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนป... (11 เม.ย. 2565)  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (01 เม.ย. 2565)

อบต.กุศกร มอบเจลแอลกอฮอล์... (19 ส.ค. 2564)

อบต.กุศกร มอบถุงยังชีพแก่... (19 ส.ค. 2564)

ศูนย์พักคอย(Community Iso... (05 ส.ค. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (04 ส.ค. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (30 ก.ค. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศก... (14 ก.ค. 2564)

เฝ้าระวัง "โรคลัมปีสกิน" (02 ก.ค. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (30 มิ.ย. 2564)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ... (28 มิ.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศก... (21 มิ.ย. 2564)

โครงการเวทีประชาคมระดับตำ... (09 มิ.ย. 2564)

โครงการเวทีประชาคมระดับตำ... (09 มิ.ย. 2564)

โครงการเวทีประชาคมระดับตำ... (09 มิ.ย. 2564)

โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่... (08 มิ.ย. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (19 พ.ค. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (21 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (01 เม.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง (29 ธ.ค. 2564)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (03 พ.ย. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (01 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (04 ต.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (05 ต.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตมาสที่4 ปีงบประมาณ 2563 (05 ต.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (03 ก.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (03 ส.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตมาสที่3 ปีงบประมาณ 2563 (07 ก.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (03 ก.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (05 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (05 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) (05 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี... (10 เม.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตมาสที่2 ปีงบประมาณ 2563 (06 เม.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (03 เม.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (25 มี.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (03 มี.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (03 ก.พ. 2563)
Responsive image
Q&A
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th