Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร อบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรการเลี้ยงและการผสมเทียมโคกระบือ

14 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

22 ธ.ค. 2565
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน์

28 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร มอบถุงยังชีพช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตำบลกุศกร กรณีได้รับผลกระทบจาก เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

27 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

11 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2565

01 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

19 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร อบต.กุศกร มอบถุงยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19

19 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร อบต.กุศกร มอบเจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัยแก่ประชาชนตำบลกุศกร ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019

05 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ศูนย์พักคอย(Community Isolation) ตำบลกุศกร ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดย รพ.สต.กุศกร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลกุศกร และองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th