Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ

   ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ได้แก่ ข้าว (ทุกหมู่บ้าน)

อาชีพ
   อาชีพหลักของประชากรในเขต อบต.กุศกร คือ ทำนาเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตเฉลี่ย  450  กิโลกรัม/ไร่
     - อาชีพทำนา  จำนวน  80  เปอร์เซ็นต์
     - อาชีพรับราชการและค้าขาย  จำนวน  10  เปอร์เช็นต์
     - อาชีพรับจ้างทั่วไป  จำนวน  10  เปอร์เซ็นต์

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
     -  ธนาคาร  จำนวน  -  แห่ง
     - อู่ซ่อมรถ  จำนวน  2  แห่ง
     - ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด)  จำนวน  2  แห่ง
     - โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  -  แห่ง 
     - โรงสี  จำนวน  14  แห่ง
     - ร้านค้า  จำนวน  25  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th