Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     เมื่อประมาณปี 2323 ได้ถูกกองทัพเวียงจันทร์ตีแตกถอยร่นมาทางอีสานใต้...ตามน้ำมูลและรวมตัวกันที่ดอนมดแดง ต่อมาถูกกองทัพเวียงจันทร์ ตีแตกอีกผู้คนจึงแตกกระจัดกระจายกันออกไปตั้งหมู่บ้านใหม่ทั้งใกล้ และใกลจากดอนมดแดง รวมทั้งกุศกรด้วย  เดิมที กุศกร นั้น เรียกหากันว่า กุดแซ่กอน กล่าวคือ ชาวบ้านที่กระจัดกระจายจากดอนมดแดง หลังจากถูกกองทัพเวียงจันทร์แตกได้มาตั้งรกรากอยู่ที่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่ากุด ในสมัยนั้น การปลูกสร้างบ้าน ต้องใช้หญ้าแฝก หรือ หญ้าคา มุงเป็นหลังคาต้องใช้ไม้กลมยาวมาพาดเรียงกันเพื่อรองรับหญ้า ซึ่งไม้นี้ เรียกเป็นภาษาพื้นบ้านว่ากอน ในสมัยก่อน ยังไม่มียาฆ่าปลวกฆ่ามอด ต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเอา กล่าวคือ ชาวบ้านได้นำไม้กอนที่ว่า ไปแช่ในน้ำ(ซึ่งไม่ทราบว่าใช้เวลานานเท่าไหร่) ซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นเดือน หรือหลายเดือน กว่าที่น้ำจะซึมเข้าไปในไม้จนแน่ใจว่าจะปลวกหรือมอดจะไม่กินไม้ ซึ่งหนองน้ำที่ใช้แช่ กอนนั้นเรียกว่า กุดแซ่กอน (กุดแช่กอน) ชาวบ้านที่อื่นจะเรียกชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นว่า ชาวกุดแซ่กอน ซึ่งต่อมาภายหลัง ได้เรียกเพี้ยนมาเป็น กุศกร กำนันคนแรกของตำบลกุศกรคือ นายราย จันสุตะ ตำบลกุศกร ได้เคยถูกยุบไปรวมกับตำบลโคกจานในปี 2486  แต่ก็ได้ถูกจัดตั้งเป็นตำบลอีกครั้งในปี  2488 กำนันคนปัจจุบันของตำบลกุศกร คือ นายถวิล สิงสีทา ลักษณะการปกครอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th