Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร อบต.กุศกร มอบถุงยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19

19 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร อบต.กุศกร มอบเจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัยแก่ประชาชนตำบลกุศกร ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019

05 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ศูนย์พักคอย(Community Isolation) ตำบลกุศกร ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดย รพ.สต.กุศกร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลกุศกร และองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

04 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแลรักษาความสะอาดริมถนนสองข้างทาง (สายหลัก และสายรอง/แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2564) ประจำเดือนสิงหาคม 2564

30 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแลรักษาความสะอาดริมถนนสองข้างทาง (สายหลัก และสายรอง/แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2564) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

14 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกรลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปีสกิน หมู่ที่ 1 - 9 ในระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2564 ช่วงนี้เกิดโรคลัมปีสกินระบาด ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจ ดูแลสุขภาพโค-กระบือของท่าน และกำจัดแมลงพาหะนำโรคจำพวกยุง แมลงวัน อย่างสม่ำ

02 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร เฝ้าระวัง "โรคลัมปีสกิน"

30 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแลรักษาความสะอาดริมถนนสองข้างทาง (สายหลัก และสายรอง/แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2564) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

28 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

21 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 )

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th