Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.พ. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) แบบ ผ.02
21 ก.พ. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร หน้าปกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
21 ก.พ. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
21 ก.พ. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
21 ก.พ. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) แบบ ผ.02
21 ก.พ. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
21 ก.พ. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร 2565
21 ก.พ. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร (พ.ศ.2566-2570 )
21 ก.พ. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร บัญชีโครงการแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร 2565
30 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานติดตามประเมินผลแผน พ.ศ.2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th